Klassieke massage
Klassieke massage is de bekendste vorm van massage en dezelfde als wordt toegepast bij sportmassage. Klassieke massage kan zowel een stimulerende als sederende (rustgevende) werking hebben. Effecten van klassieke massage zijn onder andere:
– pijnvermindering
– plaatselijke of algehele ontspanning
– stimulering van de bloedcirculatie en lymfestroom
– invloed op de stofwisseling en lichaamstemperatuur
– invloed op inwendige organen en regelsystemen
– invloed op de vochthuishouding

Een behandeling met klassieke massage bestaat vaak uit een zogenaamde deelmassage aan bijvoorbeeld de rug, schouders, nek of benen. Hierbij worden de volgende massage-handgrepen toegepast:
– strijkingen (effleurages)
– knedingen (petrissages)
– druk op één punt (fricties)
– schuddingen
– kloppen (tapotage)

Haptische massage
Haptonomie is de leer van het gevoelsleven en de tastzin. De aanraking bij deze massage is langzaam en brengt je in contact met je gevoelens. Uitgangspunt is dat je klachten een signaal zijn van je lichaam om duidelijk te maken dat er iets speelt in je leven dat om aandacht vraagt. Met haptische massage kun je in je eigen tempo gaan onderzoeken wat deze signalen je te vertellen hebben, op een vriendelijke en uitnodigende manier.  Hierdoor kun je meer inzicht in jezelf krijgen en er kan een positieve verandering op gang komen die gaat doorwerken in je dagelijks leven en handelen, zowel naar jezelf als je omgeving.

Polariteitsmassage
Dit is een energetische massage gebaseerd op het aanraken en laten voelen van de zeven energie-centra in het lichaam (chakra’s) met bijbehorende thema’s en eventuele blokkades.

Voetreflexzone
Voetreflexzone-massage werd 5000 jaar geleden al toegepast in het Verre Oosten.
Bij deze behandelwijze wordt uitgegaan van het principe dat de verschillende
organen, zenuwen, klieren en alle andere lichaamsdelen verbonden zijn met de reflexzones op de voeten.

De reflexzones worden met duim en vingers gemasseerd.
Gevoelige of pijnlijke reflexzones kunnen een aanwijzing
zijn voor overbelasting, spanningen of disbalans elders in
het lichaam. Behandeling is er op gericht om pijnlijke zones
te verzachten en het zelfherstellend vermogen van je lichaam te activeren.

Er treed een betere doorbloeding en zenuw innervatie op
in het corresponderende lichaamsdeel en een behandeling
brengt vaak een diepe ontspanning.

Voetreflexzonetherapie wordt veilig naast andere reguliere en
alternatieve behandelmethoden toegepast en kan ook een
preventieve werking hebben.

Bindweefselmassage
Bindweefsel massage zorgt voor een betere doorbloeding en afvoer van afvalstoffen. Ook worden bepaalde stoffen (zoals histamine en acetylcholine) aangemaakt die een tonus regulerende en pijnstillende werking hebben. Via onderhuids bindweefsel worden ook onderliggende structuren (zoals organen en botten) gestimuleerd. Je voelt letterlijk wat zich “onderhuids” afspeelt.

Door spanningen of storingen van inwendige organen komen via het zenuwstelsel reflexen op gang die kunnen leiden tot zichtbare en voelbare veranderingen in de huid, spieren en het skelet.

In de huid uit zich dit door overgevoeligheid of het verkleven van huidlagen. Spieren reageren op een verstoring met langdurige samentrekking waardoor triggerpoints ontstaan. In het beenvlies en langs de wervelkolom kunnen in deze situatie gelokaliseerde pijnpunten worden gevonden.

Lichaamsreflexologie is gericht op het positief beïnvloeden of ‘ontstoren’ van organen, lichaamsdelen en lichaamsfuncties via massage van de huid (bindweefselmassage), spieren en gevoelige punten langs de wervelkolom.

Holistic Pulsing
Holistic pulsing door middel van een pulserend, wiegend ritme wordt het hele lichaam in beweging gezet. Je zou het kunnen zien als een steentje dat in stilstaand water wordt gegooid: de kringen worden steeds groter en gaan steeds verder uitdijen. Omdat je lichaam ook grotendeels uit water bestaat kun je bewust waarnemen waar het wel en niet stroomt en daarmee ervaren wat je lichaam te vertellen heeft. Deze massage wordt over de kleding heen gegeven.

Triggerpointmassage
Door constante spanning kunnen er in je spieren
circulatieproblemen ontstaan. Belangrijke voedingsstoffen
worden dan niet goed aangevoerd en afvalstoffen worden
minder goed afgevoerd.
Hierdoor kunnen ophopingen van afvalstoffen ontstaan die
de beweeglijkheid van betreffende spieren verminderen en
– omdat ze tegen zenuwuiteinden drukken – lokale of
uitstralende pijn veroorzaken. Deze ophopingen worden
triggerpoints genoemd.

Triggerpoints kunnen overal in je lichaam voorkomen
en een belangrijke rol spelen bij lichamelijke klachten.
Ze beperken je in je bewegingen en gaan vaak gepaard
met een constante of zeurende pijn.

Door deze punten op te sporen en te behandelen middels
gedoseerde intensieve druk worden de afvalstoffen verspreid.
De druk tegen zenuwuiteinden neemt af en de doorbloeding
wordt gestimuleerd, wat de afvoer van afvalstoffen ten goede
komt. Ook het omringende weefsel heeft hier baat bij en het
brengt een normaliserend effect op de spierspanning met zich
mee.

Behandeling van triggerpoints kan gevoelig zijn maar wordt
vaak als een opluchting ervaren.

 

Acupressuur