vergoeding & tarieven

Vergoeding
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen voor een groot deel via de aanvullende verzekering. Voor vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering geldt geen eigen risico of eigen bijdrage. Verwijzing van de huisarts is ook niet nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar om te kijken of u in aanmerking komt voor vergoeding. Of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Hierbij zijn de volgende gegevens van belang:

Type consult
natuurgeneeskundige behandeling
Zorgverlener
Dhr. S.C.M. Bos
Praktijk AGB-code
90032847
VBAG licentienummer
2.060501A
RBCZ registratienummer
911109R

Tarieven 2018 
Eerste behandeling inclusief intake:
€ 85,-
Vervolgbehandeling:
€ 68,- per uur (tijd in overleg)