werkwijze

Intakegesprek
Voorafgaand aan de eerste behandeling is er eerst een intakegesprek. Je krijgt ruimte om te vertellen wat je hulpvraag is en we bespreken samen de behandeldoelstelling(en). In overleg wordt vervolgens bepaald welke behandelvorm ingezet gaat worden, of dat bijvoorbeeld doorverwijzing nodig is naar een arts of andere therapeut.

Behandelmogelijkheden
klassieke massage
energetische massage
bindweefselmassage
triggerpointmassage
voetreflextherapie
focussen
ademhaling- en ontspanningsoefeningen

Massagebehandelingen worden vaak direct op de huid toegepast. Onbehandelde lichaamsdelen worden toegedekt met een handdoek. Ook gekleed kun je deze therapie ondergaan. En bij een methode als focussen of ademhaling- en ontspanningsoefeningen word je niet aangeraakt.

Je krijgt de nodige uitleg over genoemde behandelmogelijkheden. Voorop staat dat je jezelf zoveel mogelijk op je gemak kunt voelen wanneer je een behandeling ondergaat, je welzijn staat altijd voorop.

Vervolgconsulten
Het aantal behandelingen en de frequentie ervan hangt af van de aard van je klachten en het doel dat je voor ogen hebt. Vaak zijn twee tot drie behandelingen met steeds één tot twee weken ertussen voldoende om een verbetering te merken. Mocht een vervolg nodig zijn, dan stemmen we samen de frequentie daarvan af.

Afspraak verhinderd
Wanneer je bent verhinderd om naar een afspraak te komen dan kun je deze kosteloos wijzigen of annuleren tot 24 uur voordat deze gepland staat. Dit kan telefonisch, via voicemail, per e-mail of sms.

Privacy
Van ieder consult wordt een persoonlijk verslag gemaakt in een dossier. Gegevens die van belang zijn worden daarin vastgelegd. Je persoonsgegevens worden in verband met je privacy gescheiden bewaard van dit dossier. Je dossier mag alleen ingezien worden door de massagetherapeut en jij zelf.

Mocht het van belang zijn om het dossier aan te vullen met gegevens van je huisarts dan wordt daarvoor vooraf schriftelijk toestemming aan je gevraagd. Mocht je dit niet willen dan gebeurt dit niet. Ook wordt informatie uit je dossier nooit aan andere hulpverleners of derden verstrekt zonder je persoonlijke toestemming, die je daarna ook weer kunt intrekken.

Hier vindt je de privacyverklaring van de praktijk: privacystatement