werkwijze

Intakegesprek
Voorafgaand aan de eerste behandeling is er eerst een intakegesprek. U krijgt daarin de ruimte om te vertellen wat uw hulpvraag is en we bespreken samen de behandeldoelstelling(en). In overleg wordt vervolgens bepaald welke behandelvorm ingezet gaat worden, of dat bijvoorbeeld doorverwijzing nodig is naar een arts of andere therapeut.

U kunt terecht voor klassieke massage, haptische massage, voetreflexologie, lichaamsreflexologie, acupressuur, ademhaling- en ontspanningsoefeningen. U krijgt de nodige uitleg hierover. Het is belangrijk dat u zich zoveel mogelijk op uw gemak voelt wanneer u een massagebehandeling ondergaat en uw welzijn staat altijd voorop tijdens de consulten.

Vervolgconsulten
Het aantal behandelingen en de frequentie ervan hangt af van de aard van uw klachten en het doel dat u voor ogen heeft. Vaak zijn twee tot drie behandelingen met steeds één tot twee weken ertussen voldoende om een verbetering te merken. Mocht een vervolg nodig zijn, dan stemmen we samen de frequentie daarvan af.

Afspraak verhinderd
Wanneer u bent verhinderd om naar een afspraak te komen dan kunt u deze kosteloos wijzigen of annuleren tot 24 uur voordat deze gepland staat. Dit kan telefonisch, via voicemail, e-mail of sms.

Privacy
Van ieder consult wordt een persoonlijk verslag gemaakt in een dossier. Gegevens die van belang zijn worden daarin vastgelegd. Uw persoonsgegevens worden in verband met uw privacy gescheiden bewaard van dit dossier. Uw dossier mag alleen ingezien worden door de massagetherapeut en uzelf.

Mocht het van belang zijn om het dossier aan te vullen met gegevens van uw huisarts dan wordt daarvoor vooraf schriftelijk toestemming aan u gevraagd. Mocht u dit niet willen dan gebeurt dit niet. Ook wordt informatie uit uw dossier nooit aan andere hulpverleners of derden verstrekt zonder u persoonlijke toestemming, die u daarna ook weer kunt intrekken.

Hier vindt u de privacyverklaring van de praktijk: privacystatement

Klacht
Mocht u vinden dat er iets niet goed gaat op bijvoorbeeld organisatorisch, relationeel of inhoudelijk vlak, dan is het belangrijk om dit op tijd aan te geven zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. De praktijk is aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG), Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Het is mogelijk om bij deze instanties een officiële klacht in te dienen. Tijdens het intakegesprek krijgt u de nodige uitleg hierover.