werkwijze

intakegesprek
Het eerste consult begint met een intakegesprek. Je krijgt daarin de ruimte om te vertellen wat je hulpvraag is. Aan de hand van dit gesprek overleggen we de mogelijkheden en welke behandelwijze het beste bij je past. Je kunt in de praktijk terecht voor diverse vormen van massage, gesprekstherapie, ademhaling- en ontspanningsoefeningen.

consult
Een consult duurt drie kwartier tot anderhalf uur (tijden in overleg). Vaak zijn drie behandelingen met steeds één tot twee weken ertussen voldoende om een verbetering te merken. Is een vervolg nodig, dan stemmen we samen de frequentie daarvan af.

afspraak verhinderd
Wanneer je bent verhinderd om naar een afspraak te komen dan kun je deze kosteloos wijzigen of annuleren tot 24 uur voordat deze gepland staat. Dit kan telefonisch, via voicemail, e-mail of sms.

privacy
Van ieder consult wordt een persoonlijk verslag gemaakt in een dossier. Gegevens die van belang zijn worden daarin vastgelegd. Je persoonsgegevens worden in verband met je privacy gescheiden bewaard van dit dossier. Je dossier mag alleen ingezien worden door de massagetherapeut en jezelf.

Mocht het van belang zijn om het dossier aan te vullen met gegevens van je huisarts dan wordt daarvoor vooraf schriftelijk toestemming aan je gevraagd. Mocht je dit niet willen dan gebeurt dit niet. Ook wordt informatie uit je dossier nooit aan andere hulpverleners of derden verstrekt zonder je persoonlijke toestemming, die je daarna ook weer kunt intrekken.

klacht
Mocht je vinden dat er iets niet goed gaat op bijvoorbeeld organisatorisch, relationeel of inhoudelijk vlak, dan is het belangrijk om dit op tijd aan te geven zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. De praktijk is aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG), Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Het is mogelijk om bij deze instanties een officiële klacht in te dienen.